Alles Over Het Leven Mooie rode bloemen op een mooie dag - Alles Over Het Leven Banier

Hollywood

(Read Hollywood, Part 1 First)

Hollywood – Had God een plan?
Maar helaas greep ik deze prachtige kans in mijn leven niet aan om schoon schip te maken. In plaats daarvan had ik nu meer geld om te feesten! Terwijl ik nadacht over de kwaliteit van mijn vrienden, bezochten we samen een film met de titel “Like Father, Like Son” (oftewel "Zo vader, zo zoon").

De film was een van drie films die dat jaar waren gemaakt over mensen die van lichaam wisselen. "Zo vader, zo zoon" was een film met Dudley Moore (die een vijftigjarige chirurg speelde) en Kirk Cameron (een zestienjarige rebel) die van lichaam wisselden. Terwijl ik de film bekeek sprak God tot me. Ik zag de uitmuntende chirurg aan de buitenkant met het brute jochie aan de binnenkant. En daar in die bioscoop zei God tegen mij: "Dat ben jij". Het was waar; ik was een vastgoedmakelaar in een strak pak, aan de buitenkant was ik schoon gewassen. Maar aan de binnenkant deed ik nog steeds al die dingen die ik als opstandige tiener deed.

Enkele weken later kondigde ik op een feestje aan dat ik schoon schip ging maken. Nog geen maand later kwam ik thuis van mijn werk en zag ik dat er een verhuiswagen voor het huis stond. Mijn kamergenoot ging verhuizen en hij nam al het meubilair en mijn verleidingen om met hem te feesten met zich mee. God zij dank!

Een paar weken later werd ik opgebeld door mijn oude vriend Brooks. Hij was op zoek naar een kamer die hij kon huren, maar hij kon maar geen geschikte ruimte vinden, omdat hij al een volledige inboedel had. Ongelooflijk! En vervolgens stelde Brooks me aan een meid voor.

Op Moederdag in 1988 gingen deze meid en ik samen naar de kerk. Het grappige is dat we mijn moeder niet meenamen; we gingen gewoon zodat we konden zeggen dat we geweest waren (om op te scheppen). Dit was mijn eerste ervaring als volwassene in een kerk. Ik was verbaasd omdat er blijkbaar heel normale (en zelfs erg toffe) mensen waren die naar de kerk gingen.

God verrichtte toen een groot wonder. In die eredienst sprak hij rechtstreeks tot mijn hart. Voor de eerste keer kreeg ik te horen dat ik verloren was en een Redder nodig had, al was ik in de ogen van de wereld een groot succes in de vastgoedwereld. Ik ontdekte dat er een zware straf stond op mijn zonden: de dood. Die doodstraf was de reden voor de kruisdood van Christus. Christus betaalde de straf voor mijn zonden en ik kon wedergeboren worden door Gods vergeving in geloof te ontvangen. Ik ontdekte eindelijk dat de leegte in mijn binnenste een gat was dat de "vorm van God" had en dat alleen de Heer kon vullen.

Na vier bezoeken aan die kerk begaf ik mij naar het altaar en bad daar samen met een andere man. Ik vertelde hem dat ik dacht dat God mij niet zou kunnen vergeven of aanvaarden vanwege mijn afschuwelijke verleden. God had de perfecte man gestuurd om met mij te bidden. Hij was verlost van een zware seksverslaving en was nu vrij! Ik bad die dag een eenvoudig gebed en God kwam mijn leven binnen en veranderde mij voor altijd. Ik had het gevoel dat het gewicht van de wereld van mijn schouders werd getild. God onthulde Zijn plan aan mij!


Hollywood – Zou God mij kunnen vergeven?
De daaropvolgende jaren bleven mijn gedachten maar teruggaan naar Hollywood. Aan de buitenkant leek ik de zaakjes prima voor elkaar te hebben, maar aan de binnenkant werd ik onophoudelijk gekweld door de keuzes die ik gemaakt had en door mijn oude verleidingen. Mijn goede vriend Roy deelde een levensveranderend vers met me: “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood” (Romeinen 8:1-2). Dit vers zegt dat je niet meer met schuldgevoelens en schaamte over je keuzes uit het verleden hoeft te leven, als je het gratis geschenk van de verlossing van Christus hebt aangenomen. Ik werd letterlijk door dit vers bevrijd.

In deze periode gaf God mij mijn grootste geschenk; mijn vrouw Laura. Ik had zelf al pogingen ondernomen om mijn vriend aan haar kamergenote te koppelen, maar God had andere plannen. Op een dag waren Laura en ik met zijn tweetjes in een restaurant. God openbaarde die avond aan ons allebei dat wij met elkaar zouden trouwen. We zijn nu al 16 jaar getrouwd en we hebben twee geweldige jongens, Joshua en Jared.

Na mijn baan in de vastgoedwereld begon ik kleurenprinters te verkopen. God wilde ook deze baan in mijn leven gebruiken. In mijn lunchpauzes leerde ik mezelf hoe ik grafische ontwerpen kon maken op de Macintosh computer. Ik leerde hoe ik software als Photoshop, Illustrator en Quark kon gebruiken. Een van mijn "kleurrijke" klanten was Marlon Brando. Ik bracht twaalf bizarre uren door in zijn herenhuis op de heuvel. Enkele jaren later kwam de doorbraak toen ik werd gevraagd om het "artwork" voor de film "Titanic" van James Cameron te maken en ook voor het "Elvis Presley kookboek voor Graceland".


Hollywood – God kan ook jou vergeven
God heeft mij, een feestende knul in Hollywood, gered. Hij openbaarde een deel van Zijn plan voor mij. Wat is Gods plan voor jou?

God kan elk leven veranderen. Het maakt niet uit hoe ver je van Zijn plan bent afgeweken. Veel mensen proberen om goed genoeg te zijn voor Gods geschenk. Maar als we ergens voor moeten werken, dan is het niet gratis en ook geen geschenk! Veel mensen schuiven hun beslissing voor Christus op de lange baan zodat ze "eerst hun levens op orde kunnen stellen". Maar moeten we ons eerst wassen voordat we een douche kunnen nemen? Nee!

Een nederig hart en een gebroken geest zijn nodig om bevrijd te worden van de trots en de valse voorwendselen die we hebben verzonnen. Dan kunnen we ons aandeel in de zonde erkennen en aanvaarden; de zonde die ons naar dit punt heeft gebracht. Dan moeten we in de douche van de vergeving en genade van Jezus Christus stappen. Niets kan ooit meer voor je beteken dan deze eenvoudige handeling: in geloof naar Jezus Christus toestappen.

Het aanvaarden van het gratis reddende geschenk van Christus is de eerste stap. Het is essentieel dat we vriendschappen ontwikkelen met andere gelovigen in een plaatselijke kerk en dat we in Gods Woord, de Bijbel, duiken.

God is als een meesterwever die een wonderbaarlijk tapijt aan het maken is. Jij en ik zijn de draden die Hij in Zijn meesterwerk gebruikt. Misschien kun jij Gods hand wel in jouw leven aan het werk zien. De meeste mensen noemen dit een samenloop van omstandigheden, of stom toeval, of iets dat in de sterren geschreven staat. Maar ik geloof dat wij God de eer moeten geven die Hem toekomt.


Leer meer!

Dit is het waargebeurde levensverhaal van Dean Clark. Je kunt hier meer over Dean te weten komen.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLiving.org, Alle rechten voorbehouden