Alles Over Het Leven Mooie rode bloemen op een mooie dag - Alles Over Het Leven Banier

Het leven


Het leven - Jouw verhaal vertellen
Het leven... wat zou jij over jouw leven kunnen vertellen? Men zegt wel dat iedereen een boek in zich meedraagt. Iedereen heeft tenslotte een verhaal te vertellen. Op dit moment zou je dus eens goed naar je eigen leven kunnen kijken. Hoe is jouw verhaallijn geschreven?

Welke rode draad heb ik gemeen met de rest van de mensheid? Wat is voor mij de grootste drijfveer in mijn leven geweest? Waar kan ik beginnen als ik mijn levensverhaal aan anderen wil vertellen?

Welk pad jij in je leven ook genomen hebt, het is ongetwijfeld een reis geweest met ups en downs, zoals dat voor alle mensen het geval is. Sommige hoogtepunten zijn hoger dan andere en sommige dieptepunten zijn dieper dan andere, maar al die uitschieters hebben als doel gehad om jou te maken tot wie je nu bent. Dat is jouw verhaal.

Je zou met de volgende dingen kunnen beginnen:

  • een samenvatting van een gebeurtenis of een oude herinnering
  • een familiegeschiedenis
  • een prachtige prestatie die je hebt geleverd
  • een beslissing die je leven heeft veranderd
Ongeacht hoe je zult beginnen, jouw verhaal is iets waar jij een heleboel over weet. Dat is een van de eerste vereisten van een auteur. Waar weet jij veel over? Jij weet veel over jouw eigen levenservaringen, moeilijke tijden en successen.


Het leven - Heb jij een overlevingsdrang?
Overleven is het meest primaire principe in het leven. Hoe heb jij bepaalde dingen overleefd? Hoe heb jij je door bepaalde zaken heen geslagen om het punt te bereiken waar je nu bent? Wat was jouw grootste drijfveer? Een ander levensprincipe is de behoefte om een gevoel van waarde te hebben, om geliefd te zijn en om relaties met andere mensen aan te gaan. Die dingen vormen een onderdeel van het natuurlijke bouwplan van elk mens. Heb jij wel eens uitzonderlijke relaties met andere mensen gehad waar je enorm veel aan hebt gehad?

Onze cruciale behoefte aan eigenwaarde, liefde en relaties heeft zijn wortels op ons geestelijk vlak. Die behoefte werd in ons diepste deel van ons wezen geschapen; onze ziel. Uit onze ziel komen de emoties voort die werden geschapen om vreugde, droefheid, geluk, liefde, enzovoorts te ervaren. Door die emoties worden wij aangezet om vragen te stellen als: "Wat is het doel van mijn leven?" Je zult wellicht ook eens over de volgende vraag willen nadenken: "Waar komt dat doel vandaan?"


Het leven - Wat is jouw doel?
Terwijl je over je eigen verhaal nadenkt, zul jij je misschien een moment herinneren waarop jij je afvroeg: "Wat is mijn doel? Waarom heeft God mij geschapen? God vertelt ons in de Bijbel dat ons bestaan een "ontzagwekkend wonder" is (Psalm 139:14) en dat Hij ons al kende voordat Hij ons in de moederschoot vormde (Jeremia 1:5). Hij had al vanaf het allereerste begin een plan en een doel voor jouw leven. Jouw verhaal bestaat uit tijden waarin je Gods plan voor jouw leven volgde en tijden waarin je dat niet deed.

Kun jij wanneer je terugblikt aan een tijd denken waarin God jou hielp om te overleven? Om je ergens doorheen te slaan? Waren er tijden waarin je gewoon wist dat Hij van je hield, ook al hield niemand anders van je? Misschien was er wel een tijd in jouw leven waarin ineens alle deuren op het juiste moment leken te openen, zonder logische verklaring. Misschien was er wel een tijd in jouw leven waarin een wanhopig gebed werd verhoord. De Bijbel (Zijn verhaal) zegt dat God in ons hart heeft ingegeven dat wij Zijn plan uitvoeren (Openbaring 17:17). Wil jij jouw verhaal over Zijn wil voor jouw leven met anderen delen?


Leer meer!



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLiving.org, Alle rechten voorbehouden