Alles Over Het Leven Mooie rode bloemen op een mooie dag - Alles Over Het Leven Banier

Een slecht functionerend gezin


Een slecht functionerend gezin – Gebrek aan stabiliteit
Als kind werd ik opgevoed in een slecht functionerend gezin; ik had verschillende vaders en er was vaak sprake van overspel, geweld, drugs, alcohol en andere negatieve invloeden.

Het kwam nooit in me op dat ons leven niet helemaal normaal was. Mijn moeder en ik speelden en lachten net zo veel als mensen in andere gezinnen. Maar tussen deze momenten door moest ik toezien hoe mijn moeder door gewelddadige mannen van muur tot muur werd geslingerd. Steeds maar weer werd ik midden in de nacht uit bed getild om vlot wat kleren en speelgoed te pakken en in de auto te stappen. We stapten dan in de sportauto van mijn volgende vader en verdwenen in de nacht. Steeds als we dan eindelijk ergens vaste grond onder de voeten leken te krijgen, werd onze stabiliteit weer door iemand of iets aangevallen.

Aan de buitenkant moet het er werkelijk als een afschuwelijk leven hebben uitgezien. Maar voor mij leek het gevuld met plezier en avontuur. Mijn moeder zorgde er altijd voor, ongeacht hoe slecht de zaken ervoor stonden, dat zij een glimlach en troostende woorden voor me had en dat zij me altijd liet weten dat alles in orde zou komen. Door de jaren heen probeerde mijn moeder steeds maar weer een stabiele vader te vinden die er voor ons zou zijn. Maar het resultaat van haar zoektocht was niets meer dan vader na vader, huis na huis en vele nachten op straat.


Een slecht functionerend gezin – Een reis naar God
Op de een of andere manier was ik mij ondanks dit alles bewust van God. Ik twijfelde nooit aan Hem. Ik vroeg me nooit af of ik iets moest doen om Hem te leren kennen en ik twijfelde er nooit aan dat Hij mij feitelijk gadesloeg en in mijn leven aanwezig was. Ik wist gewoon wie Hij was. Ik vermoed dat mijn moeder, in een tijd die ik mij niet goed kan herinneren, mij misschien wel uit de Bijbel voorlas of mij enkele Bijbelverhalen had verteld.

Toen mijn moeder "mijn laatste vader" tegenkwam, bleek hij iemand te zijn die daadwerkelijk om ons gaf. In deze relatie ontdekte mijn moeder dat zij ondanks haar duistere verleden gered kon worden. Deze realisatie openbaarde zich aan haar op een manier die verre van goed was. Zij bedroog die laatste vader met een afvallige Christen. Ze ging met hem naar een bijeenkomst van Billy Graham. Na afloop vertelde hij haar dat hij geen relatie meer met haar kon hebben. Hij gaf haar geld voor de terugreis en hij gaf haar ook een kaartje met een voorbeeld van een "gebed om vergeving".

Op de terugreis, in een vliegtuig, stortte mijn moeder in. Ze knielde in het gangpad van het vliegtuig en huilde, terwijl de tranen over haar wangen rolden. Ze kwam thuis, rende naar binnen en zei: "Raad eens! Ik ben nu een Christen! Ik ben nu gered en we gaan nu allemaal God leren kennen en we gaan vanaf nu allemaal naar de kerk!" Je begrijpt dat dat niet erg goed viel bij mijn vader, omdat hij wist dat ze een hele week met een andere man had doorgebracht. Maar die ruzie werd uiteindelijk bijgelegd en ik denk dat ook hij deze "redding" als een goede verandering in onze levens zag. We vergezelden haar op deze zoektocht, op een pad dat wij allen nog nooit hadden gezien. We waren ons er niet van bewust dat een "zondaarsgebed" of een "gebed om verlossing" op zichzelf absoluut geen kracht heeft. Alleen een geloof in Jezus Christus kan een mens redden!

Ik ging in die tijd naar een groot aantal Christelijke jeugdkampen en bezocht veel Bijbelstudies. Ik stond meteen in vuur en vlam voor Christus. Eindelijk sloeg het aan. Ik wist wie ik was en waarom ik nooit echt goed bij de andere kinderen had gepast. Ik begreep waarom mijn hart zo anders aanvoelde over al die dingen in deze wereld. Ik had eindelijk het gevoel dat ik ergens thuishoorde. Maar het duurde het niet lang voordat Satan zijn slag zou slaan, zoals al zo vaak in mijn leven was gebeurd.


Een slecht functionerend gezin – Satans aanval
Satans aanvallen kwamen snel en genadeloos. Hij spande zich met heel zijn macht in om de blinddoeken voor onze ogen te houden. Mijn grootste strijd begon toen ik naar de middelbare school ging. Mijn ouders stuurden me naar een privéschool en dat bleek een hele uitdaging te zijn. Satan schiep in mij een gevoel van ontoereikendheid.

Ik werd populair onder de andere Christelijke kinderen omdat ik veel uit het hoofd geleerde verzen gebruikte en verhalen vertelde over Gods genade... verhalen die de meiden haast deden smelten. Ik gebruikte mijn wereldse ervaringen om de ongelovige vrouwen het hof te maken. Ik werd al snel populair in beide werelden. Ik rakelde zo heel wat zonden op.

Ik was een pop; een stuk gereedschap van Satan. Ik was de weg naar het eeuwige leven bijna helemaal uit het oog verloren (en op dat moment in mijn leven had ik het eigenlijk nog nooit echt helemaal begrepen). Ik overtuigde mijzelf ervan dat ik uiteindelijk wel een keer tot inkeer zou komen en naar God zou terugkeren, maar diezelfde overtuiging leek tegelijkertijd het werktuig waarmee ik gewoon kon blijven zondigen. Ik ging meer en meer op zoek naar seculiere relaties. Ik pleegde vaak overspel en veroorzaakte veel overspel onder vrouwen die zich voorheen aan God hadden gewijd. Ik was vergif voor alle mensen op mijn pad en ik trok me steeds verder terug in de fantasiewereld die ik voor mijzelf had geschapen.


Lees het vervolg van dit verhaal!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLiving.org, Alle rechten voorbehouden