Alles Over Het Leven Mooie rode bloemen op een mooie dag - Alles Over Het Leven Banier

Gered van de hel


Gered van de hel op aarde
Ik ben van de hel gered: van een hel op aarde en van het vuur in de eeuwige hel. God heeft mij gered. Dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd, maar begon met invloeden in mijn kindertijd die diep geworteld raakten. Als kind keek ik vaak op naar de lucht en ik verwonderde mij over de hoogte en de schoonheid ervan. Er moest wel een God zijn, toch? Mijn ouders gingen nooit naar de kerk, maar mijn grootmoeder plantte geestelijke zaadjes in mij en vertelde mij over de Bijbel. Zij vertelde mij hoe Jezus aan het kruis was gestorven voor mijn zonden. Maar die zaadjes raakten in de vergetelheid toen ik in mijn tienerjaren belandde. Mijn vader was een heroïneverslaafde en liet mijn familie in de steek. Wij stonden er alleen voor.

Het leven was duister. In mijn familie bestaat een aanleg voor depressiviteit en ik merkte de gevolgen hiervan; ik sliep voortdurend en ik was humeurig. Ik had een klinische depressie. Ik speelde urenlang lugubere videospelletjes op mijn computer. Het leven was duister en de duisternis werd alsmaar dieper.

Tijdens mijn universiteitsjaren begon ik een openlijke opstand tegen God. Het universiteitsleven hield in dat ik "mijn geest verruimde" en mijn vleselijke lichaam diende. Dat betekent dat ik leefde voor "alles wat in de wereld is - zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht" (1 Johannes 2:16). Ik rookte marihuana en feesten was mijn alledaagse bezigheid. Heel af en toe sloeg ik mijn Bijbel open, maar ik was bang voor God. Ik was bang voor Zijn oordeel over mij.

Nadat ik naar een andere stad was verhuisd om mijn studie af te ronden, werd mijn leefstijl vol drugs en rock alleen maar intenser. Cocaïne was voorradig en ik vond dat heel plezierig. Met behulp van een populaire industrial band, mijn gitaar en alcohol wist ik uitdrukking te geven aan mijn woede, verwarring en eenzaamheid, die het gevolg waren van mijn leven zonder God. In deze periode begon ik waanvoorstellingen te krijgen, werd ik enorm achterdochtig naar mensen toe en begon ik te denken dat getrainde moordenaars een samenzwering tegen mij waren begonnen. Ik was doodsbang en belandde in een schizofrene psychosen.


Gered van een mentale hel
In deze tijd wist een Christelijk gezin tot mij door te dringen. We raakten bevriend. Zij zeiden dat zij een vers van de Heer voor mij hadden. Ik stond hier bijzonder sceptisch tegenover, maar deze mensen waren anders dan anderen. Zij vertrouwden op alle gebieden op God en God bleek hen altijd trouw te zijn. Zelfs wanneer zij letterlijk geen geld meer hadden om boodschappen te doen, kwam er altijd weer iemand langs om hen te helpen. Het vers dat zij me gaven was Jesaja 43:2 en daarin staat:

"Moet je door het water gaan
- ik ben bij je;
of door rivieren
- je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan
- het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien."


Al snel ontdekte ik wat dit vers betekende en waarom God mij dit vers had gestuurd. Het biologische aspect van schizofrenie veroorzaakt hallucinaties en waanvoorstellingen. Mijn leven voelde alsof ik in de hel woonde. Ik begon de vlammen van de hel letterlijk te voelen. Ik zag hoe mensen om mij heen tot as vervielen en dat demonische krachten mijn gedachten plaagden.


Gered van de eeuwige hel
Uiteindelijk bleek God trouw. Hij bracht mij letterlijk veilig uit de vlammen van de hel van mijn psychose. Ik realiseerde mij toen dat ik ook gered moest worden van de eeuwige hel.

Ik begon over Jezus na te denken, de Man waarover mijn grootmoeder mij had verteld. Was dit God-gedoe echt? Als Jezus echt aan het kruis is gestorven, dan moet Hij wel heel veel van mij houden. Ik realiseerde mij dat ik een zondaar was en ik gaf toen mijn leven, en mijn puinhoop, aan God. Hij ontmoette mij waar ik mij op dat moment bevond. Hij verwijderde mijn behoefte aan cocaïne en Hij bevrijdde me!

Johannes 8:36 zegt: "Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn." Hij bracht mij vreugde en vrede. Hij zond een arts die mij hielp herstellen. De vlammen verdwenen en het leven werd veel normaler. God gaf mij een prachtig vers uit 2 Timoteüs 1:7: "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid."

Het leven is sindsdien niet perfect geweest, maar God heeft mij uit de duisternis naar het licht gebracht. Hij redde mij van een letterlijke hel en heeft "een hoopvolle toekomst" voor mij (Jeremia 29:11). Ik speel nog steeds graag muziek, maar nu doe ik dat om God te aanbidden. God verheerlijken met muziek is beter dan alle drugs bij elkaar!

"Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan." (Jesaja 38:17).

God heeft mij gered en Hij wil jou ook redden. Zul jij Hem toestaan om dat te doen? Hij is voor jouw zonden gestorven (1 Petrus 2:24) en belooft eeuwig leven, hoop en vreugde aan alle mensen die in Hem geloven (Handelingen 16:31).


Leer meer over de redding die God jou aanbiedt

Dit is een waargebeurd levensverhaal.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLiving.org, Alle rechten voorbehouden